Utbildning

2012–2015 Gymnasium: Naturvetenskaplig linje
2016– Språkvetarprogrammet vid Uppsala universitet
2017 Ryska A
Ryska B
Tysk grammatik och fonetik (ur Tyska A)
2018 Ryska C
Svensk språkhistoria, grammatik och sociolingvistik (ur Svenska språket B)
Kurs i Supplemental Instruction i samband med mitt mentorskap i ryska på Uppsala universitet (intyg)
2019 Ryska D

Arbetserfarenhet

2009 Frilansande webbutvecklare för firman Mobilab i utformandet av TV4:s projekt Väderkanalen
Rekommendation från Morris Packer, ledare för projektet
2013, 2014 Praktiserande asfaltsarbetare på Skanska Asfalt i Skövde (under sommaren)
2015–2016 Lärarvikarie på SFI och Grundläggande vuxenutbildning
Rekommendation från rektor för SFI i Skövde
2017, 2018 Lärarvikarie i svenska som andraspråk för nyanlända arbetssökare på Eductus (under sommaren)
Rekommendation från rektor för Eductus i Skaraborg
2018– Mentor för Ryska A-studenter på Uppsala universitet
Rekommendation från ledaren för mentorsprojektet vid Institutionen för moderna språk

Språkkunnighet

Svenska Modersmål
Engelska Flytande
Ryska Mycket bra
Tyska Mycket bra
Indonesiska Bra (talspråk)