John Ankarström

Hej och välkommen till min person­liga webbsida! Jag heter John. Jag är intres­serad av många saker, men fram­för allt språk (som tyska, ryska och indo­nes­iska, men även språk­veten­skap i all­män­het) och tekno­logi (som inter­net, program­mering och fri program­vara).

Welcome to my personal web­site! My name is John. I am inter­ested in many things, par­ticularly lang­uages (like German, Russian and Indo­nesian, but also ling­uistics in general) and techno­logy (like the inter­net, pro­gramming and free soft­ware).

Kontakt

Contact

Skriv gärna till mig via e-post på kontakt snabel-a mitt efternamn punkt se. Var försiktig med adressen och skicka helst inte skräppost.

Please write to me via e-mail at kontakt at my surname dot se. Handle the address with care and please don't send spam.

Projekt

Projects

Om internet:

About the internet:

  • Lämna Facebook
    En webbsida om Facebooks fientlighet till vår integritet och monopol på vår kommunikation. An infor­mative website about Facebook’s hostility to our privacy and mono­poly on our com­muni­cation.
  • Replacing JavaScript
    JavaScript är problematiskt så väl för användaren som för webbutvecklaren – men vad har vi för alternativ? To the user, it is risky and opaque; to the developer, it is unintuitive. This page is about replacing JavaScript.

Om programmering:

About programming:

  • Fun with Prolog
    Prolog är ett logikprogrammeringsspråk som skiljer sig från de mer traditionella imperativa språken. Prolog is a logic programming language that differs greatly from the more traditional imperative languages.

Annanstans:

Elsewhere:

Annat

Other things