Utbildning

2002–2012 Grundskola: Norrmalmskolan och Helenaskolan i Skövde
2012–2015 Gymnasium: Naturvetenskaplig linje på Västerhöjd i Skövde
HT 2016– Språkvetarprogrammet (kandidat) vid Uppsala universitet
2017– Ryska A & B (2017), C (2018), D (2019)
2017 Tysk grammatik och fonetik – två delkurser inom Tyska A
2018 Kurs i Supplemental Instruction i samband med mitt mentorskap i ryska på Uppsala universitet (intyg)
2018– Svenska språket B (2018)

Arbetserfarenhet

2009 Frilansande webbutvecklare för firman Mobilab i utformandet av TV4:s projekt Väderkanalen
  Rekommendation från Morris Packer, ledare för projektet
2013, 2014 Praktiserande asfaltsarbetare på Skanska Asfalt i Skövde (under sommaren)
2015–2016 Lärarvikarie på SFI och Grundläggande vuxenutbildning
  Rekommendation från rektor för SFI i Skövde
2017, 2018 Lärarvikarie i svenska som andraspråk för nyanlända arbetssökare på Eductus (under sommaren)
  Rekommendation från rektor för Eductus i Skaraborg
2018 Mentor för Ryska A-studenter på Uppsala universitet
  Rekommendation från ledaren för mentorsprojektet vid Institutionen för moderna språk

Språkkunnighet

Svenska Modersmål
Engelska Andraspråk
Ryska Tredjespråk
Tyska Tredjespråk
(Indonesiska) Tredjespråk